Virker solvind og nordlys likt på den sørlige og nordlige halvkule?

Nesten all nordlysforskning hittil har fokusert på den nordlige halvkulen. Studier av hvordan systemet virker over begge halvkuler er sjeldne og dette er den utfordringen som ICESTAR-IPY prosjektet vil gå løs på. Hva er det som kontrollerer energioverføringen fra solvinden, de store nordlysutbrudd og spesielle nordlysfenomener, og opptrer disse fenomenene forskjellig i nord og sør?

Gjennom det internasjonale ICESTAR-IHY vil vi delta i å bygge opp en felles database der det aller meste av bakkeobservasjoner av nordlysfenomer både i den nordlige og sørlige halvkule samles. Norge vil først og fremst bidra med å kjøre EISCAT-radaren på Svalbard kontinuerlig gjennom det internasjonale polaråret, men også ved å levere optiske data fra flere bakkeinstallasjoner i Nord-Norge og på Svalbard.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NILU og EISCAT, men med deltagere fra flere forskningsinstitusjoner, bl.a. Universitetet i Oslo og en lang rekke internasjonale samarbeidspartnere.

Med utgangspunkt i den felles databasen, som vil inneholde både optiske, magnetiske, og radardata, og satellittobservasjoner over begge halvkuler, vil vi gjennom ICESTAR-IHY finne ut hvordan solvindens energioverføring påvirker vårt nære rom, via magnetosfæren til den øvre atmosfære. Skjer dette symmetrisk på begge halvkuler? Frigjøringen av energi fra magnetosfæren skjer blant annet gjennom nordlysutbrudd.

Gjennom slike analyser vil vi kunne bestemme både hva som kontrollerer energioverføringen fra solvinden, de store nordlysutbrudd og spesielle nordlysfenomener og hvorvidt de opptrer forskjellig i nord og sør. Dette vil igjen fortelle oss om mer om strømsystemer og kjemiske endringer over nord og sør. Videre studier vil se på hvordan energirik partikkelnedbør påvirker den midlere atmosfære. Forskerne forventer at disse studiene vil avdekke hemmeligheter i dette dynamiske systemet, som i dag verken er kjent eller forstått.

Updated: November 5, 2014 — 2:39 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.