Satellittbilder og polarforskning i klasserommet

Gjennom dette undervisningsprosjektet ønsker NAROM å bidra til å lage gode koblinger mellom polarforskning, romforskning og klasserommet. Dette for å inspirere og stimulere til en økende interesse og forståelse for polarforskning blant unge mennesker i alderen 13-18 år. PolarEduSpace vil ha fokus på utvalgte IPY forskningsprosjekt hvor satellittbilder er en viktig datakilde.

I flere prosjekter kommer satellittene til å spille en helt sentral rolle fordi de gir oversiktsbilder over tid. Satellittene vil overvåke polområdene kontinuerlig og gi forskerne og klasserommet løpende data om situasjonen. PolarEduSpace vil formidle IPY prosjekter som har som mål å observere utvalgte isbreer, overvåke havis og vær i Arktis, undersøke havstrømmer samt studere solvinden og nordlysfenomener i nord og sør.

Den romrelaterte nettressursen www.sarepta.org vil nyttes for å formidle resultater fra IPY prosjektene og synliggjøre aktuelle undervisningsaktiviteter og tema knyttet til prosjektene. Bildedatabasen i sarepta.org (Satellite Image Bank) vil oppdateres og utvides med aktuelle satellittbilder. I samarbeid med ESA (European Space Agency) og KSAT (Kongsberg Satellite Services) vil Norsk Romsenter bidra med hjelp til å fremskaffe satellittdata etter behov.

Gjennom PolarEduSpace vil elever, studenter og lærere ha mulighet til å følge forskningsaktiviteter og knytte resultater fra forskere i felt til pedagogiske opplegg som egner seg for klasserommet. I samarbeid med det pedagogiske og faglige nettverket vil det utvikles undervisningsopplegg for utvalgte prosjekter. Disse vil bestå av fakta og nødvendig bakgrunnsinformasjon, forslag til aktiviteter med analyse av satellittbilder sammen med digitale kartdata og resultater fra aktuelt forskningsprosjekt.

Egnet programvare for enkel analyse/ tolkning av satellittbilder og GIS (Geografisk informasjonssystem) vil være tilgjengelig. Der det er egnet vil det knyttes praktiske elevaktiviteter i felt hvor bl.a. GPS og dataloggere vil benyttes. Det planlegges å tilby en prosjektkonkurranse for elevgrupper hvor vinnere vil kunne komme ut i felten og delta i forskernes arbeid.

PolarEduSpace prosjektet vil tilby kurs med fokus på polarforskning både for lærere og lærerskolestudenter. Kursene vil bli gjennomført på Svalbard og ved Andøya Rakettskytefelt. Det vil både være nyutviklet kurs for prosjektet og allerede etablerte kurs hvor aktuell polarforskning vil inngå som en ny og viktig del.

Updated: November 5, 2014 — 2:40 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.