Polaråret 2007-2008 lyser ut 12 millioner kroner

– Vi ønsker å ta utradisjonelle virkemidler i bruk for å få økt interesse omkring polområdenes betydning, og norsk og internasjonal polarforskning, sier sekretariatsleder for Det internasjonale polaråret i Norge, Olav Orheim. Nå går han langt utenfor forskningssfæren med en invitasjon til å søke støtte fra Norges forskningsråd til formidlings- og utdanningstiltak.

– Polaråret har høye ambisjoner når det gjelder gjøre omfanget og betydningen av norsk polarforskning bedre kjent for allmennheten. Samtidig skal vi profilerer Norge som polarnasjon internasjonalt. Gjennom økt oppmerksomhet omkring spektakulære forskningsprosjekter håper vi også å skape økt interesse for realfag, blant lærere, elever og studenter, sier Orheim. Han understreker at barn og unge vil være en sentral målgruppe. – Polaråret skal inspirere, involvere og fremme rekruttering av kommende generasjoner polarforskere og skolere framtidas beslutningstakere.

Det internasjonale polaråret 2007-2008 er et intensivt og tverrfaglig forskningsprogram og siktemålet er gjennomføre forskning som ingen nasjon vil kunne finansiere eller utføre alene. Dette blir det mest omfattende internasjonale forskningsamarbeidet på 50 år. Polaråret åpner 1.mars 2007 og strekker seg over to år. Grunnen til dette er forskerne skal få anledning til å samle data gjennom to sesonger i felt, både i Arktis og Antarktis. Den foreslåtte bevilgningen over Statsbudsjett på 80 millioner pr år gjør Norge en av de største bidragsyterne.

– Polaråret 2007-2008 vil by på storstilte og spektakulære forskningsprosjekter. Også formidlings- og utdanningstiltakene under Polaråret skal overraske, gi opplevelser og sette forskningen i perspektiv, sier Orheim.

Institusjoner og virksomheter som driver formidling,  produksjon av medieinnhold eller læremidler, eller organiserer kommunikasjons- eller undervisningsaktiviteter, så vel som kunstnere, kulturgrupper og enkeltpersoner som driver med utradisjonelle formidlingsformer, oppfordres derfor til å søke. Prosjekter som tildeles støtte skal fortrinnsvis ha en nasjonal og/eller internasjonal målgruppe.

Det vil bli lagt vekt på at både formidlings- og utdanningstiltak henter innhold og inspirasjon fra forskningsprosjekter eller hovedtemaer under Polaråret. Ordningen skal også stimulere til samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner. Det er ikke en forutsetning for norsk finansiering av formidlings- og utdanningsprosjekter at de er godkjent av den internasjonale komiteen, men det vil være en fordel at prosjektene utnytter de mulighet som ligger i Polaråret 2007-2008 som en internasjonal storsatsing.

Updated: November 6, 2014 — 11:57 am
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.