Om Polaråret

Det internasjonale polaråret åpner 1.ingressbilde_tak05-1.mars 2007 og varer i to år. I løpet av denne perioden skal forskningsressurser og finansiering fra over 60 land koordineres i et ekstraordinært krafttak for å øke kunnskapene våre om både Arktis og Antarktis. Trolig blir Polaråret 2007-2008 det største internasjonale forskningssamarbeidet noensinne.

 

 

Updated: November 5, 2014 — 2:25 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.