Hva er Det internasjonale polaråret 2007-2008?

International Polar Year (IPY) er et forskningsprogram i ingressbilde_no-nb_bldsa_q3c034regi av Verdens vitenskapelige union (ICSU) og Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Planleggingen har pågått i flere år. IPY er en ekstraordinær satsing som skal gi polarforskningen et betydelig løft. Alle godkjente forskningsprosjekter har deltakelse fra forskergrupper i flere land.

ICSU og WMO har opprettet en Joint Committee (JC) med representanter fra et titalls land til å lede det internasjonale arbeidet, identifisere temaer og godkjenne prosjekter. Komiteen deler ikke ut forskningsmidler – prosjektene delfinansieres gjennom nasjonale bevilgninger. Et sekretariat (International Project Office, IPO) er lokalisert til Cambridge, England. Norske institusjoner har bidratt aktivt i planleggingsarbeidet, og er representert i JC.

Forslag til prosjekter har vært behandlet i flere runder i JC. I alt har 206 klynger av forskningsmiljøer fått godkjentstempel på sine prosjekter og dermed mulighet til å søke nasjonal finansiering.

En periode på to år er valgt på grunn av de spesielle lys- og temperatutforholdene ved polene. I og med at Polaret åpner i mars og varer i 2 år får forskerne mulighet til å gjennomføre datainnsamling i to påfølgende sesonger både i Arktis og i Antarktis.

IPY – Polaråret – er først og fremst et stort samarbeids- og samordningsinitiativ. For å besvare presserende spørsmål omkring jordas miljøtilstand, kreves det tung og mangfoldig forskerinnsats, teknologi, logistikk og et geografisk omfang som overskrider det selv de største nasjoner kan makte alene. Det er videre et hovedpoeng at de dataene som frambringes skal være åpent tilgjengelige for forskere fra hele verden. Programmet skal bidra til en verdensarv av ny kunnskap.

Den store visjonen for Polaråret er å gjennomføre banebrytende polarforskning som kan etterlate en varig kunnskaps- og samarbeidsarv for kommende generasjoner. Polaråret vil få en svært mangfoldig faglig profil. I motsetning til tidligere Polarår er også den menneskelige dimensjonen inkludert. Programmet vil likevel først og fremst øke kunnskapen om naturvitenskapelige prosesser i polarområdene og deres globale betydning.

Polaråret 2007-2008 skal utnytte polarområdenes unike forskningsmuligheter og store potensial til å belyse varige vitenskaplige problemstillinger. Tidligere polarår har bidratt til etablering av nye forskningsstasjoner og en utvidelse av observasjonsystemene. Også denne gangen er målet å etablere bedre overvåking av tilstanden i Arktis og Antarktis.

I tillegg til forskningen vil det bli lagt spesiell vekt på utdanning innen polarforskning og formidling av forskningsresultater til allmennheten.

Updated: November 5, 2014 — 2:26 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.