Har havnivået steget i de nordiske havområdene?

Av og til treffer man på eldre nordmenningressbilde_vannstand langs kysten eller i fjordene som forteller at sjøvannet var kaldere før og at vannstanden var lavere. Er dette sant, eller er det bare hukommelsen som spiller dem et puss? LEVANS skal gi svaret på dette og mange andre spørsmål relatert til endringer i vannstanden i nordiske hav (Norskehavet, Grønlandshavet og Barentshavet). Kan vi forutsi hvordan klimaendringer vil påvirke havnivået?

 

Målinger av tidevannet i nordiske hav har foregått i over 50 år. De fleste av disse målingene viser at vannstanden har økt betraktelig siden begynnelsen av 1980-årene. Denne kraftige økningen kan være et resultat av global oppvarming i Arktis og faktorer som reduksjon av isens utbredelse, økning av lufttemperaturen, oppvarming av atlantisk vann, endringer i sirkulasjon av vannmassene, tilbaketrekning av brefronter, og økning av erosjon langs kysten.

Hovedmålet til LEVANS, som er et internasjonalt prosjekt med deltakelse fra syv land, er derfor å studere virkningen på vannstanden i de nordiske hav som en følge av endringer i fysiske prosesser i atmosfæren, i havet og på land. Ved hjelp av statisk analyse av målingsdata samlet over lang tid, kombinert med numeriske eksperimenter spesielt konstruert for formålet, skal det beregnes hvor stor betydning enkelte faktorer har på endringer i vannstanden.

Historiske data fra vannstandsmålere lokalisert langs kysten av nordiske hav skal analyseres. Analysene vil sannsynligvis vise hva som skjedde med vannstanden på de forskjellige stedene og hva som var årsaken til disse endringene. I tillegg til målinger fra Island, Norge og Storbritannia, blir data fra russiske tidevannsmålinger tatt med i beregningene. De russiske dataene har hittil vært ukjente i vesten og er samlet inn av Arctic and Antarctic Research Institute, i St. Petersburg i Russland. Derfor er det nære samarbeidet med dette instituttet, gjennom det norsk-russiske FRAM-Laboratoriet, svært viktig for den vitenskapelige kvaliteten og utbyttet av dette prosjektet.

Som avslutning på prosjektet skal det settes opp en teoretisk modell av vannstandsendringene i det 20. århundre. Dette verktøyet skal så brukes til å beregne framtidige endringer i vannstanden som følge av ulike klima-scenarier. Vi vil også identifisere de mest hensiktsmessige stedene for installering av nye vannstandsmålere som skal levere data fra østkysten av Svalbard i mange år framover.

Updated: November 5, 2014 — 2:38 pm
Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.