Category: Undervisning

Miljøkamp på tundraen

I uminnelige tider har urbefolkningen gjett sine reinflokker på tundraen i Nordvest-Russland. I dag regjerer enorme oljeproduksjonsanlegg, og reinbeitet ødelegges og forurenses i stor skala. Under tundraen i det nordøstlige hjørnet av Barentsregionen, Nenets Autonome Okrug, skjuler det seg enorme olje- og gassreserver. Oljeselskapene har vært her helt siden 1960-tallet, men de siste ti årene […]

Surgende breer på Svalbard

Monica Sund er Ph.D student i glasiologi ved UiO og Universitetssenteret på Svalbard. Hun er nå et og et halvt år på vei med sin oppgave “The dynamics of calving and surging glaciers”, som er underlagt IPY-prosjektet GLACIODYN. Høsten 2008 var det klart for årets fjerde feltarbeid ved en av de surgende breene Monica undersøker […]

Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.