Category: Prosjekter

Hvordan har de naturlige klimaendringer i Arktis vært, og hvordan har mennesket klart å tilpasse seg?

Hva karakteriserer de naturlige klimaendringene i Arktis og hvordan har de fysiske miljøbetingelsene endret seg? Hvordan har de første menneskene tilpasset seg disse endringene? Prosjektet SciencePub skal finne svaret ved å studere naturlige klimaarkiver i sedimenter avsatt henholdsvis på land og i vann, fra Svalbard, Nord-Norge, Nordvest-Russland og tilgrensede havområder – og slik rekonstruere fortidens […]

Hvor mye krill er det i Antarktis?

Krill er et rekelignende krepsdyr og en biologisk nøkkelfaktor i det antarktiske marine økosystemet. Det er enighet om å forvalte krillbestanden på en slik måte at det kun skal høstes av den delen av produksjonen som ikke brukes av andre økosystemkomponenter. Derfor er det viktig å kjenne fordeling av mengde av krill for å ha […]

Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.