Category: Presse

Norge blant de største bidragsyterne til Polaråret

Norske forskere og institusjoner vil få en sentral rolle i Det internasjonale polaråret (IPY) som starter 1 mars 2007. Innsatsen fra minst 50.000 forskere og teknikkere fra minst 60 land gjør Polaråret til det største koordinerte globale forskningsprogrammet på femti år. Norges forskningsrådet har nå fordelt 288 millioner til polarforskning i perioden 2007-2010 (med forbehold […]

Polaråret 2007-2008 lyser ut 12 millioner kroner

– Vi ønsker å ta utradisjonelle virkemidler i bruk for å få økt interesse omkring polområdenes betydning, og norsk og internasjonal polarforskning, sier sekretariatsleder for Det internasjonale polaråret i Norge, Olav Orheim. Nå går han langt utenfor forskningssfæren med en invitasjon til å søke støtte fra Norges forskningsråd til formidlings- og utdanningstiltak. – Polaråret har […]

Kronprins Haakon åpner Polaråret i Norge

HKH Kronprins Haakon vil foreta den offisielle åpningen av Det internasjonale polaråret 2007-2008 i Norge på Rådhusplassen i Oslo 1. mars. Statsminister Jens Stoltenberg og Forskningsrådets direktør Arvid Hallén vil også være tilstede. Rammen omkring arrangementet blir klima-, snø- og isaktiviteter for skolebarn. International Polar Year strekker seg over to år for at forskerne skal få […]

Copyright © 2014 Polaråret.All Rights Reserved.